top of page

CONTENIDO

PROJECTE INTERNACIONAL ERASMUS PLus

QUÈ ÉS EL PROJECTE
ERASMUS+?

Erasmus + és  el programa europeu en  els àmbits de l'educació, la formació, la juventut i l'esport per al periode  2021-2027.
 
El programa consta d'una beca l'import de la qual depèn del país d'acollida i del grau del cicle formatiu  que es cursa (Mitjà o Superior).

TIPOLOGIA DE MOBILITAT
SOL·LICITADA

¨MODALITAT DE PRÀCTIQUES ADREÇADA ALS ALUMNES"

Estades formatives per a l’adquisició de resultats d’aprenentatge corresponents a una part o a la totalitat del mòdul que desplega la formació pràctica en centres de treball (FCT).

QUINS OBJECTIUS TÉ?

Augmentar les possibilitats de formació dels estudiants a l'estranger.

 

Proporcionar-los les habilitats necessàries per a la transició de l'àmbit de l’educació i la formació al mercat laboral.

 

ON ES DUU A TERME?

En empreses o entitats d’altres països, preferentment de la Unió Europea, que puguin oferir llocs de pràctiques adequats al perfil professional dels alumnes participants.

Durada de la mobilitat:

CFGM: 1 mes

CFGS: 2 mesos

MOBILITATS CFGM PER AL CURS 2021/22
MOBILITATS CFGS PER AL CURS 2021/22

Nombre de beques sol·licitades: 3 

Cicle formatiu: CFGM

País: França / Alemanya / Països Baixos

Modalitat: de Pràctiques adreçada als alumnes

Durada de l'estada: 1 mes

Dates de la mobilitat: juny-juliol 2022

Inici selecció dels candidats: febrer 2022 (informació sobre les bases de la convocatòria es publicaran a la pàgina web de l'Institut: inslasegarra.cat)

Nombre de beques sol·licitades: AQUEST CURS NO ES FARAN MOBILITATS DE GRAU SUPERIOR

Cicle formatiu: Higiene bucodental , Administració i finances

País: a determinar

Modalitat: de Pràctiques adreçada als alumnes

Durada de l'estada: 2 mesos

Dates de la mobilitat: Juny-Juliol 2023

Inici selecció dels candidats: novembre 2022 (informació sobre les bases de la convocatòria es publicaran a la pàgina web de l'Institut: inslasegarra.cat)

cofinanciadoEN.png
ARKAITZ.jpg

ERASMUS+ 

CFGM 2017-18

DERRY (REGNE UNIT)

lL'Arkaitz Molina del CFGM de Cures auxiliars d'infermeria gaudint de la seva estada a Derry, gràcies a la beca Erasmus+.

foto_fadoua_clínica.jpg

ERASMUS+ 

CFGS 2017-18

OSNABRÜCK (ALEMANYA)

La Fadoua El Bachir del CFGS 

d'Higiene Bucodental amb els seus companys a l'empresa on ha realitzat l'FCT gràcies a la beca Erasmus+.

bottom of page